IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-3.

XIX kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2020 m. sausio 27 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-1.

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2020 m. vasario 3 d. 8 val. iki 2020 m. kovo 17 d. 17 val. Kvietimo galiojimo metu vietos projektų paraiškų negauta.

Kvietimo Nr. 19 skelbimas
19K_0_Kvietimo_skelbimas_Perdirbimas.pdf (152.03KB)
Kvietimo Nr. 19 skelbimas
19K_0_Kvietimo_skelbimas_Perdirbimas.pdf (152.03KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
19K_1_0_FSA_Perdirbimas.pdf (325.17KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
19K_1_0_FSA_Perdirbimas.pdf (325.17KB)
Projekto paraškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
19K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.54KB)
Projekto paraškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
19K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.54KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
19K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.57KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
19K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.57KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)


Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019-08-02 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika (nuo 2019-07-13 galiojanti redakcija)

Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14_priedas_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka_KPP po kalb.docx (28.34KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14_priedas_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka_KPP po kalb.docx (28.34KB)