IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal X kvietimą baigėsi gruodžio 3 d.

X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

X kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2018 m. spalio 18 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo (vietos projektų paraiškų priėmimo) laiku nuo 2018 m. spalio 25 d. 8 val. iki 2018 m. gruodžio 3 d. 17 val. paraiškų negauta.


Kvietimo Nr. 10 skelbimas
10K_kvietimo_skelbimas.pdf (209.43KB)
Kvietimo Nr. 10 skelbimas
10K_kvietimo_skelbimas.pdf (209.43KB)
Kvietimo Nr. 10 finansavimo sąlygų aprašas
10K_FSA_0.pdf (336.44KB)
Kvietimo Nr. 10 finansavimo sąlygų aprašas
10K_FSA_0.pdf (336.44KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
9K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (149.88KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
9K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (149.88KB)
Paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
10K_FSA_2priedas_paraiskos_forma.docx (50.16KB)
Paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
10K_FSA_2priedas_paraiskos_forma.docx (50.16KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 piredas
10K_FSA_3priedas_verslo_plano_forma.docx (68.57KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 piredas
10K_FSA_3priedas_verslo_plano_forma.docx (68.57KB)
Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma
Finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas (taikoma, jei vietos projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais))
10K_FSA_4priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (983.16KB)
Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma
Finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas (taikoma, jei vietos projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais))
10K_FSA_4priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (983.16KB)
Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė (exel formatu)
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)
Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė (exel formatu)
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2018-04-20 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairės

 

Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams
Preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka.docx (32.01KB)
Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams
Preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka.docx (32.01KB)