IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

XXII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2020 m. rugsėjo 9 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-3.

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8 val. iki 2020 m. lapkričio 4 d. 17 val. Gauta 1 vietos projekto paraiška.

Kvietimo Nr. 22 skelbimas
22K_kvietimo_skelbimas_Soc_verslas.pdf (209.56KB)
Kvietimo Nr. 22 skelbimas
22K_kvietimo_skelbimas_Soc_verslas.pdf (209.56KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
22K_FSA_0_Soc_verslas.pdf (338.97KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
22K_FSA_0_Soc_verslas.pdf (338.97KB)
Remiamų veiklų sąrašas
22K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.12KB)
Remiamų veiklų sąrašas
22K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.12KB)
Vietos projekto paraiškos forma
22K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (54.66KB)
Vietos projekto paraiškos forma
22K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (54.66KB)
Verslo plano forma
22K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (65.42KB)
Verslo plano forma
22K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (65.42KB)
Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma
22K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (983.23KB)
Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma
22K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (983.23KB)
Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė
Forma Exel formatu
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)
Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė
Forma Exel formatu
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2020-07-15 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairės

Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb.docx (28.34KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb.docx (28.34KB)

 

Vietos projektų atrankos komiteto sprendimas
2020 m. lapkričio 20 d. Įsakymas dėl Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, vietos projektų atrankos rezultatų patvirtinimo Nr. VK-26
20201120_VK_26_isakymas.pdf (149.7KB)
Vietos projektų atrankos komiteto sprendimas
2020 m. lapkričio 20 d. Įsakymas dėl Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, vietos projektų atrankos rezultatų patvirtinimo Nr. VK-26
20201120_VK_26_isakymas.pdf (149.7KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
22_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (247.59KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
22_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (247.59KB)

Informacija apie įgyvendintą projektą:

„Socialinis verslas „Meironų laivai“
Informacija apie Vandenų brolijos „Meironų Marina ir Paukštė“ įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_DS_22_1_2020.pdf (309.35KB)
„Socialinis verslas „Meironų laivai“
Informacija apie Vandenų brolijos „Meironų Marina ir Paukštė“ įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_DS_22_1_2020.pdf (309.35KB)