IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia

 

Kviečiame teikti Vietos projektų paraiškas pagal V kvietimą  

V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020  m." priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Kvietimo galiojimo (vietos projektų paraiškų priėmimo) laikas: nuo 2017 m. gruodžio 18 d. 8 val. iki 2018 m. vasario 12 d. 17 val.

V kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2017 m. gruodžio 12 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-7.

Kvietimas Nr. 5
5_K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (210.36KB)
Kvietimas Nr. 5
5_K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (210.36KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
5K_FSA_rekreacine_zvejyba.docx (112.36KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
5K_FSA_rekreacine_zvejyba.docx (112.36KB)
FSA 2 priedas
5K_FSA_R_2_priedas_verslo_planas.docx (104.88KB)
FSA 2 priedas
5K_FSA_R_2_priedas_verslo_planas.docx (104.88KB)Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija)

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Finansinių dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) pavyzdinės formos

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės