IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Galutinis terminas pateikti vietos projekto paraišką - gegužės 21 d.

XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." priemonę Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-3.

XII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2019 m. balandžio 4 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-2.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškų priėmimo laikas) nuo 2019 m. balandžio 9 d. 8 val. iki 2019 m. gegužės 21 d. 17 val.

Kvietimo Nr. 12 skelbimas
12K_0_Kvietimo_skelbimas_Perdirbimas.pdf (208.61KB)
Kvietimo Nr. 12 skelbimas
12K_0_Kvietimo_skelbimas_Perdirbimas.pdf (208.61KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
12K_1_0_FSA_Perdirbimas.pdf (324.4KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
12K_1_0_FSA_Perdirbimas.pdf (324.4KB)
Paraiškos forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
12K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.76KB)
Paraiškos forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
12K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.76KB)
Verslo plano forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
12K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.79KB)
Verslo plano forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
12K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.79KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019-02-15 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika