IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

XVIII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2020 m. sausio 27 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-1.

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2020 m. vasario 3 d. 8 val. iki 2020 m. kovo 17 d. 17 val. Kvietimo galiojimo metu buvo gautos 7 vietos projektų paraiškos. Bendra visose paraiškose prašoma paramos suma yra 335 555 Eur. Kvietimui skirta 204 394 Eur.

Kvietimo Nr. 18 skelbimas
18K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (153.96KB)
Kvietimo Nr. 18 skelbimas
18K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (153.96KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
18K_1_0_FSA_Rekreacija.pdf (324.43KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
18K_1_0_FSA_Rekreacija.pdf (324.43KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
18K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.31KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
18K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.31KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
18K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.58KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
18K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.58KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019-08-02 galiojanti redakcija)

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika (nuo 2019-07-13 galiojanti redakcija)

Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14_priedas_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka_KPP po kalb.docx (28.34KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14_priedas_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka_KPP po kalb.docx (28.34KB)

 Informacija apie projektų vertinimą ir priimtus sprednimus:

Vietos projektų atrankos komiteto sprendimas
2020 m. balandžio 22 d. Įsakymas dėl Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, vietos projektų atrankos rezultatų patvirtinimo Nr. VK-11
20200422_VK_11_isakymas.pdf (172.89KB)
Vietos projektų atrankos komiteto sprendimas
2020 m. balandžio 22 d. Įsakymas dėl Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, vietos projektų atrankos rezultatų patvirtinimo Nr. VK-11
20200422_VK_11_isakymas.pdf (172.89KB)
Informacija apie įgyvendinamus projektus
(pasirašytas sutartys)
18_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys_atnaujinta_20201222.pdf (260.87KB)
Informacija apie įgyvendinamus projektus
(pasirašytas sutartys)
18_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys_atnaujinta_20201222.pdf (260.87KB)

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus:

„Sąlygų rekreacinei žvejybai prie Pakaso ežero sudarymas bei gerinimas“
Informacija apie Aidos Diržauskienės įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJIS-18-3-2020
VP_18_3_A_Dirzauskiene_aprasymas.pdf (332.32KB)
„Sąlygų rekreacinei žvejybai prie Pakaso ežero sudarymas bei gerinimas“
Informacija apie Aidos Diržauskienės įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJIS-18-3-2020
VP_18_3_A_Dirzauskiene_aprasymas.pdf (332.32KB)
„Žvejok ir ilsėkis Ignalinos rajone“
Informacija apie Miglės Grušnienės įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-18-7-2020
VP_18_7_M_Grusniene_aprasymas.pdf (348.25KB)
„Žvejok ir ilsėkis Ignalinos rajone“
Informacija apie Miglės Grušnienės įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-18-7-2020
VP_18_7_M_Grusniene_aprasymas.pdf (348.25KB)