IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Ignalinos rajono žuvininkystės plėtros strategijos 2023–2029 m. tema – mėlynojo turizmo vystymas Ignalinos rajone. Mėlynasis turizmas – tai mėlynosios ekonomikos dalis, kuri apima visas pramonės šakas ir sektorius, susijusius su jūromis, vidaus vandenimis ir pakrantėmis.

I prioritetas „Mėlynojo turizmo verslų vystymas“
1 priemonė „Mėlynojo turizmo paslaugų kūrimas ir plėtra“. Planuojama skirti 180 000 Eur ir paremti mažiausiai 2 projektus. Pelno priemonė skirta verslui.


II prioritetas „Sąlygų mėlynajam augimui sudarymas“
2 priemonė „Pakrančių prieinamumo ir infrastruktūros gerinimas“. Planuojama skirti 200 000 Eur ir paremti mažiausiai 5 projektus. Ne pelno priemonė.
3 priemonė „Žuvininkystės paveldo puoselėjimas ir pakrančių bendruomenių gyvybingumo stiprinimas“. Planuojama skirti 88 630 Eur ir paremti mažiausiai 6 projektus. Ne pelno priemonė.

Ignalinos rajono žuvininkystės plėtros strategijai 2023–2029 m. įgyvendinti skirta 600 807 Eur parama iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF).

Ignalinos rajono žuvininkystės plėtros strategija 2023–2029 m.
ZVVG 2023-2029 VPS PATVIRTINTA 2023 09 13 Patikslinta 2023 12 13 VIESINIMUI.pdf (1.39MB)
Ignalinos rajono žuvininkystės plėtros strategija 2023–2029 m.
ZVVG 2023-2029 VPS PATVIRTINTA 2023 09 13 Patikslinta 2023 12 13 VIESINIMUI.pdf (1.39MB)