IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia

 

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, arba IRVVG

yra asociacija, vienijanti Ignalinos rajono kaimo bendruomenes, visuomenines organizacijas, valdžios ir verslo atstovus. IRVVG aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Ignalinos rajone, telkia suinteresuotų partnerių pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti, skatina ir palaiko vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitose srityse, organizuoja kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoja ir teikia paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti bei rengia vietos plėtros strategijas.

 

IRVVG misija – telkiant bendruomenes, skatinti jų, verslo bei valdžios bendradarbiavimą, remti kaimo iniciatyvas.

IRVVG vienija 31 narį (28 juridinius ir 3 fizinius asmenis), aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryta iš 15 skirtingų veiklos sričių (verslo, nevyriausybinio sektoriaus, valdžios, bendruomenių) atstovų. Vienasmenis valdymo organas – pirmininkas. Asociacija turi 4 asmenų administraciją.

Naujų narių priėmimo į IRVVG tvarka

IRVVG valdyba

 1. Pirmininkas - Edmundas Kilkus (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovas)
 2. Rasa Trubilienė (Kazitiškio kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus)
 3. Ingrida Survilienė (Meikštų krašto bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė)
 4. Antanas Šakalys (Kaniūkų kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovas)
 5. Galina Orlova (Dūkšto krašto bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus)
 6. Anatolijus Ostrouchas (Sodininkų bendrija „Pušelė“, pilietinės visuomenės atstovas, jaunas žmogus)
 7. Marytė Alesionkienė (Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė)
 8. Donatas Lukaševičius (Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos rajono skyrius, verslo atstovas, jaunas žmogus)
 9. Valdas Trapikas (Ignalinos rajono verslo vadovų asociacija, verslo atstovas)
 10. Vykintas Brukštus (UAB „Birvėtos tvenkiniai“, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas, jaunas žmogus)
 11. Valdas Danilevičius (žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas)
 12. Tomas Baušys (žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas, jaunas žmogus)
 13. Henrikas Šiaudinis (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovas)
 14. Marijona Lukaševičienė (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovė)
 15. Edita Brukštuvienė (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovė


IRVVG darbuotojai:

Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė

Vietos plėtros strategijos finansininkė Giedrė Žilėnienė

Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė Jelena Jusis

Vietos plėtros strategijos administratorė Marija Garejeva   


Informacija apie IRVVG darbuotojų darbo užmokestį
IRVVG darbuotoju darbo uzmokestis.pdf (120.14KB)
Informacija apie IRVVG darbuotojų darbo užmokestį
IRVVG darbuotoju darbo uzmokestis.pdf (120.14KB)