IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020  m." veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą"

Kvietimo galiojimo (vietos projektų paraiškų priėmimo) laikas: nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. 8 val. iki 2017 m. spalio 2 d. 17 val.

II kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 22 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-5.

Kvietimo Nr. 2 skelbimas
2K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (208.93KB)
Kvietimo Nr. 2 skelbimas
2K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (208.93KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
K2_Infrastruktura_FSA_.pdf (644.41KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
K2_Infrastruktura_FSA_.pdf (644.41KB)
Pirminės vietos projekto paraiškos forma
K2_pirmines_VP_paraiskos_forma.docx (43.85KB)
Pirminės vietos projekto paraiškos forma
K2_pirmines_VP_paraiskos_forma.docx (43.85KB)
Galutinės vietos projekto paraiškos forma
K2_galutines_VP_paraiskos_forma.docx (32.84KB)
Galutinės vietos projekto paraiškos forma
K2_galutines_VP_paraiskos_forma.docx (32.84KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
K2_jungtines_veiklos_sutartis.docx (159.33KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
K2_jungtines_veiklos_sutartis.docx (159.33KB)
"Vienos įmonės" deklaracija
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracija
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
SVV subjekto statuso deklaracija
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracija
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
13 priedas Islaidu tinkamumo vertinimo tvarka.docx (44.52KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
13 priedas Islaidu tinkamumo vertinimo tvarka.docx (44.52KB)


---

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (2017-06-14 - 2017-08-31 redakcija)

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklėsII kvietimo pristatymas
skaidrės pristatytos 2017-09-18 renginio "Teorija ir praktika: sėkmingo rezultato link" metu
II kvietimo pristatymas MG.pptx (1.21MB)
II kvietimo pristatymas
skaidrės pristatytos 2017-09-18 renginio "Teorija ir praktika: sėkmingo rezultato link" metu
II kvietimo pristatymas MG.pptx (1.21MB)