IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal XIII kvietimą prasibaigė 2019 m. liepos 30 d.

XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal dvisektorės "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.

XIII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2019 m. birželio 6 d. IRVVG valdybos posėdyje (protokolo Nr. VS-3).

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos bubo priimamos) nuo 2019 m. birželio 17 d. 8 val. iki 2019 m. liepos 30 d. 17 val.

Kvietimo galiojimo metu gautos 5 vietos projektų paraiškos. Parama skirta 4 vietos projektams.

Kvietimo skelbimas
13K_kvietimo_skelbimas_Kultura.pdf (212.01KB)
Kvietimo skelbimas
13K_kvietimo_skelbimas_Kultura.pdf (212.01KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
13K_FSA_0_Kultura.pdf (303.91KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
13K_FSA_0_Kultura.pdf (303.91KB)
Vietos projekto paraiškos forma
(Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas)
13K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Kultura_1.docx (52.63KB)
Vietos projekto paraiškos forma
(Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas)
13K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Kultura_1.docx (52.63KB)

 

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (redakcija nuo 2019-05-22)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb-1.docx (32.43KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb-1.docx (32.43KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

 

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20190924_PAK4_nutariamoji dalis.pdf (193.77KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20190924_PAK4_nutariamoji dalis.pdf (193.77KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (skirta parama, paramos sutartys nėra sudaramos)
13_K_igyvendinami_VP_skirta_parama.pdf (258.26KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (skirta parama, paramos sutartys nėra sudaramos)
13_K_igyvendinami_VP_skirta_parama.pdf (258.26KB)


Informacija apie įgyvendintus vietos projektus

„Šventės vienija bendruomenę"
Informacija apie Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenės įgyvendintą vietos projektą "Šventės vienija bendruomenę" Nr. IGNA-LEADER-6B-K-13-1-2019
IGNA_LEADER_6B_K_13_1_2019_1.pdf (360.95KB)
„Šventės vienija bendruomenę"
Informacija apie Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenės įgyvendintą vietos projektą "Šventės vienija bendruomenę" Nr. IGNA-LEADER-6B-K-13-1-2019
IGNA_LEADER_6B_K_13_1_2019_1.pdf (360.95KB)
„Gyvoji tradicija – iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą“
Informacija apie Folkloro klubas „Čiulbutė“ įgyvendintą vietos projektą „Gyvoji tradicija – iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą“ Nr. IGNA-LEADER-6B-K-13-5-2019
IGNA_LEADER_6B_K_13_5_2019.pdf (284.95KB)
„Gyvoji tradicija – iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą“
Informacija apie Folkloro klubas „Čiulbutė“ įgyvendintą vietos projektą „Gyvoji tradicija – iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą“ Nr. IGNA-LEADER-6B-K-13-5-2019
IGNA_LEADER_6B_K_13_5_2019.pdf (284.95KB)
„Ignalinos krašto tradicinių švenčių gyvybingumo išsaugojimas ir plėtra“
Informacija apie Ignalinos rajono kultūros centro įgyvendintą vietos projektą „Ignalinos krašto tradicinių švenčių gyvybingumo išsaugojimas ir plėtra“ Nr. IGNA-LEADER-6B-K-13-2-2019
IGNA_LEADER_6B_K_13_2_2019.pdf (338.96KB)
„Ignalinos krašto tradicinių švenčių gyvybingumo išsaugojimas ir plėtra“
Informacija apie Ignalinos rajono kultūros centro įgyvendintą vietos projektą „Ignalinos krašto tradicinių švenčių gyvybingumo išsaugojimas ir plėtra“ Nr. IGNA-LEADER-6B-K-13-2-2019
IGNA_LEADER_6B_K_13_2_2019.pdf (338.96KB)
„Puoselėjame Ignalinos krašto tradicinius amatus ir folklorą"
Informacija apie Paliesiaus dvaro asociacijos įgyvendintą vietos projektą "Puoselėjame Ignalinos krašto tradicinius amatus ir folklorą" Nr. IGNA-LEADER-6B-JKV-13-3-2019
IGNA_LEADER_6B_JKV_13_3_2019.pdf (402.13KB)
„Puoselėjame Ignalinos krašto tradicinius amatus ir folklorą"
Informacija apie Paliesiaus dvaro asociacijos įgyvendintą vietos projektą "Puoselėjame Ignalinos krašto tradicinius amatus ir folklorą" Nr. IGNA-LEADER-6B-JKV-13-3-2019
IGNA_LEADER_6B_JKV_13_3_2019.pdf (402.13KB)