IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 98 904,71 Eur iš EJRŽF ir LR valstybės biudžeto lėšų.

XXX kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2022 m. gruodžio 20 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-7.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2023 m. sausio 9 d. 8 val. iki 2023 m. vasario 13 d. 15 val. Gauti 4 vietos projektai.

Kvietimo Nr. 30 skelbimas
30K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (154.55KB)
Kvietimo Nr. 30 skelbimas
30K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (154.55KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
30K_FSA_0_Rekreacija.pdf (320.5KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
30K_FSA_0_Rekreacija.pdf (320.5KB)
Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
2023 m. kovo 23 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime patvitinta redakcija, įsigaliojusi nuo 2023 m. gegužės 5 d.
30K_FSA_0_Rekreacija_pakeistas_20230323.pdf (320.86KB)
Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
2023 m. kovo 23 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime patvitinta redakcija, įsigaliojusi nuo 2023 m. gegužės 5 d.
30K_FSA_0_Rekreacija_pakeistas_20230323.pdf (320.86KB)
Vietos projekto paraiškos forma
30K_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (49.78KB)
Vietos projekto paraiškos forma
30K_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (49.78KB)
Verslo plano forma
30K_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (84.7KB)
Verslo plano forma
30K_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (84.7KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2022-09-01 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230309_PAK1_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (153.95KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230309_PAK1_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (153.95KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
30_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (256.37KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
30_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (256.37KB)

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus:

„Pramoginis namas ant vandens“
Informacija apie Pauliaus Pelenio įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-30-4-2023
IGNA_AKVA_822Z_30_4_2023.pdf (381.88KB)
„Pramoginis namas ant vandens“
Informacija apie Pauliaus Pelenio įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-30-4-2023
IGNA_AKVA_822Z_30_4_2023.pdf (381.88KB)