IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2024-04-02

Artėja terminas pateikti įgyvendintų vietos projektų metines ataskaitas

Gegužės 1 d. yra galutinis terminas pateikti metines įgyvendintų vietos projektų ataskaitas už 2023 m. Šias ataskaitas turi pateikti projektų vykdytojai, kurie gavo paramą investicijoms į verslą, darbo vietų kūrimą, infrastuktūrą ar materialinės bazės stiprinimą (pavyzdžiui, paramos lėšomis įsigijo savo veiklai reikalinga įrangą ar inventorių, nepriklausomai nuo šių investicijų vertės). Tokių projektų atveju iki kontrolės laikotarpio pabaigos (kol sueis 3 metai nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo ar galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo) tikrinama, kaip projekto vykdytojas laikosi prisiimtų įsipareigojimų ir išlaiko projekto metų pasiektus rezultatus.

2024 m. Ignalinos rajono vietos veiklos grupė turi surinkti ir įvertinti 30 užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų. Visiems projektų vykdytojams, kurie turi pateikti metines ataskaitas už 2023 m., išsiųsti priminimai elektroniniu paštu.Grįžti į peržiūrą