IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXXIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 50 322,94 Eur iš EJRŽF ir LR valstybės biudžeto lėšų.

XXXIII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2023 m. gegužės 9 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-3.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2023 m. gegužės 15 d. 8 val. iki 2023 m. birželio 15 d. 15 val. Kvietimo galiojimo metu gautos 3 vietos projektų paraiškos.

Kvietimo Nr. 33 sklebimas
33K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (210.86KB)
Kvietimo Nr. 33 sklebimas
33K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (210.86KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
33K_FSA_0_Rekreacija.pdf (320.63KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
33K_FSA_0_Rekreacija.pdf (320.63KB)
Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
2023 m. lepos 4 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdyje patvitinta redakcija
33K_FSA_0_Rekreacija_20230704_red.pdf (320.87KB)
Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
2023 m. lepos 4 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdyje patvitinta redakcija
33K_FSA_0_Rekreacija_20230704_red.pdf (320.87KB)
Vietos projekto paraiškos forma
33K_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.28KB)
Vietos projekto paraiškos forma
33K_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.28KB)
Verslo plano forma
33K_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (84.46KB)
Verslo plano forma
33K_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (84.46KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2023-02-18 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika 

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230704_PAK3_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (152.27KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230704_PAK3_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (152.27KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
33_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (253.29KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
33_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (253.29KB)