IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 72 694,40 Eur iš Europos sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšų.

XXVII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2022 m. kovos 17 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-2.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2022 m. balandžio 6 d. 8 val. iki 2022 m. gegužės 11 d. 15 val.

Kvietimo Nr. 27 galiojimo metu buvo gautos 4 vietos projektų paraiškos. Paraiškose bendrai prašoma paramos suma 126 129,90 Еur.


Kvietimo Nr. 27 skelbimas
27K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (230.48KB)
Kvietimo Nr. 27 skelbimas
27K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (230.48KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
27K_FSA_0_Verslas.pdf (422.01KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
27K_FSA_0_Verslas.pdf (422.01KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
27K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.11KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
27K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.11KB)
Vietos projekto paraiškos forma
27K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (50.76KB)
Vietos projekto paraiškos forma
27K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (50.76KB)
Verslo plano forma
27K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.23KB)
Verslo plano forma
27K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.23KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2022-01-11 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220607_PAK3_nutariamoji_dalis.pdf (138.43KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220607_PAK3_nutariamoji_dalis.pdf (138.43KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220726_PAK4_nutariamoji_dalis.pdf (138.25KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220726_PAK4_nutariamoji_dalis.pdf (138.25KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete. Posėdžio metu patvirtintas rezervinis vietos projektų sąrašas galioja iki 2023-09-06.
20220906_PAK5_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (153.18KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete. Posėdžio metu patvirtintas rezervinis vietos projektų sąrašas galioja iki 2023-09-06.
20220906_PAK5_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (153.18KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
27_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys_202211.pdf (251.28KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
27_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys_202211.pdf (251.28KB)

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus:

"Statybiniai žemės darbai"
Informacija apie UAB "Ars bona" įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_EURI_6A_DJ_27_2_2022.pdf (391.47KB)
"Statybiniai žemės darbai"
Informacija apie UAB "Ars bona" įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_EURI_6A_DJ_27_2_2022.pdf (391.47KB)
„Ievos Spėčiuvienės investicinis projektas“
Informacija apie Ievos Spėčiuvienės įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_EURI_6A_DJ_27_4_2022.pdf (434.98KB)
„Ievos Spėčiuvienės investicinis projektas“
Informacija apie Ievos Spėčiuvienės įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_EURI_6A_DJ_27_4_2022.pdf (434.98KB)