IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal XI kvietimą pasibaigė 2019 m. gegužės 21 d.

XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

XI kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2019 m. balandžio 4 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-2.

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškų priėmimo laikas) nuo 2019 m. balandžio 9 d. 8 val. iki 2019 m. gegužės 21 d. 17 val. Kvietimo galiojimo metu buvo gauta 1 vietos projekto paraiška

Kvietimo Nr. 11 skelbimas
11K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (210.93KB)
Kvietimo Nr. 11 skelbimas
11K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (210.93KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
Kvietimo Nr. 11 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
11K_1_0_FSA_Rekreacija.pdf (321.42KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
Kvietimo Nr. 11 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
11K_1_0_FSA_Rekreacija.pdf (321.42KB)
Paraiškos forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
11K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.31KB)
Paraiškos forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
11K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.31KB)
Verslo plano forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
11K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.21KB)
Verslo plano forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
11K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)


Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019-02-15 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika

PAK protokolo nutariamoji dalis
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto 2019 m. birželio 6 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis
20190606_PAK2_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (183.14KB)
PAK protokolo nutariamoji dalis
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto 2019 m. birželio 6 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis
20190606_PAK2_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (183.14KB)