IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m. (aktuali redakcija)
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2024 m. sausio 30 d. protokolu Nr. VS-1 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20240130.pdf (1.66MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m. (aktuali redakcija)
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2024 m. sausio 30 d. protokolu Nr. VS-1 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20240130.pdf (1.66MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2023 m. gegužės 26 d. protokolu Nr. NS-2 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20230526.pdf (2.14MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2023 m. gegužės 26 d. protokolu Nr. NS-2 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20230526.pdf (2.14MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2023 m. kovo 23 d. protokolu Nr. NS-1 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20230323_galutine.pdf (1.64MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2023 m. kovo 23 d. protokolu Nr. NS-1 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20230323_galutine.pdf (1.64MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2022 m. balandžio 28 d. protokolu Nr. NS-1 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20220428.pdf (2.16MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2022 m. balandžio 28 d. protokolu Nr. NS-1 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20220428.pdf (2.16MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2021 m. rugsėjo 8 d. protokolu Nr. NS-2 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20210908.pdf (2.16MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2021 m. rugsėjo 8 d. protokolu Nr. NS-2 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20210908.pdf (2.16MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2021 m. balandžio 29 d. protokolu Nr. NS-1 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20210429.pdf (2.11MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2021 m. balandžio 29 d. protokolu Nr. NS-1 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20210429.pdf (2.11MB)


Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2019 m. rugsėjo 4 d. protokolu Nr. NS-2 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20190904.pdf (1.44MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2019 m. rugsėjo 4 d. protokolu Nr. NS-2 patvirtintita redakcija
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20190904.pdf (1.44MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
(Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. VS-2 patvirtintita redakcija)
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20190404.pdf (2.11MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
(Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. VS-2 patvirtintita redakcija)
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20190404.pdf (2.11MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
(Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2018 m. gruodžio 5 d. protokolu Nr. VS-5 patvirtintita redakcija)
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20181205.pdf (2.11MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
(Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2018 m. gruodžio 5 d. protokolu Nr. VS-5 patvirtintita redakcija)
IRVVG_VPS_ATNAUJINTA_20181205.pdf (2.11MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
(Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2018 m. balandžio 25 d. protokolu Nr. NS-1 patvirtintita redakcija)
IRVVG_VPS_20180425.pdf (2.11MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.
(Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2018 m. balandžio 25 d. protokolu Nr. NS-1 patvirtintita redakcija)
IRVVG_VPS_20180425.pdf (2.11MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020 m.
(Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. spalio 4 d. protokolu Nr. NS-2 patvirtintita redakcija)
IRVVG_VPS_IRVVG 20161004.pdf (2.12MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020 m.
(Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. spalio 4 d. protokolu Nr. NS-2 patvirtintita redakcija)
IRVVG_VPS_IRVVG 20161004.pdf (2.12MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020
(Patvirtinta Ignalinos rajono vietos veiklos grupės 2015 m. rugsėjo 24 d. visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. NS-3)
IRVVG_strategija_2014_2020.pdf (18.91MB)
Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020
(Patvirtinta Ignalinos rajono vietos veiklos grupės 2015 m. rugsėjo 24 d. visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. NS-3)
IRVVG_strategija_2014_2020.pdf (18.91MB)Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką:

1. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės;

2. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

3. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

4. Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas.

Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo tvarką:

1. Veiksmų programos priemonės Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas įgyvendinimo taisyklės.