IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal XII kvietimą pasibaigė 2019 m. gegužės 21 d.

XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." priemonę Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-3.

XII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2019 m. balandžio 4 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-2.

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškų priėmimo laikas) nuo 2019 m. balandžio 9 d. 8 val. iki 2019 m. gegužės 21 d. 17 val. Kvietimo galiojimo metu paraiškų negauta.

Kvietimo Nr. 12 skelbimas
12K_0_Kvietimo_skelbimas_Perdirbimas.pdf (208.61KB)
Kvietimo Nr. 12 skelbimas
12K_0_Kvietimo_skelbimas_Perdirbimas.pdf (208.61KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
12K_1_0_FSA_Perdirbimas.pdf (324.4KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
12K_1_0_FSA_Perdirbimas.pdf (324.4KB)
Paraiškos forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
12K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.76KB)
Paraiškos forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
12K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.76KB)
Verslo plano forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
12K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.79KB)
Verslo plano forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
12K_1_2_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (81.79KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019-02-15 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika