IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal IX kvietimą baigėsi gruodžio 3 d.

IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“.

IX kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2018 m. spalio 18 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo (vietos projektų paraiškų priėmimo) laiku nuo 2018 m. spalio 25 d. 8 val. iki 2018 m. gruodžio 3 d. 17 val. buvo gauta 10 vietos projektų paraiškų. Bendra šiose paraiškose prašoma paramos suma apie 350 tūkstančių eurų.

Kvietimo Nr. 9 skelbimas
9K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (209.89KB)
Kvietimo Nr. 9 skelbimas
9K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (209.89KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
9K_FSA_0.pdf (326.63KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
9K_FSA_0.pdf (326.63KB)
Finansavimo sąlygų aprašas (2021-06-01 redakcija)
2021 m. birželio 1 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio sprendimu Nr. VS-2 nustatytas tinkamas vietos projektų įgyvendinimo laikotarpis – 36 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos
9K_FSA_20210601_red.pdf (372.42KB)
Finansavimo sąlygų aprašas (2021-06-01 redakcija)
2021 m. birželio 1 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio sprendimu Nr. VS-2 nustatytas tinkamas vietos projektų įgyvendinimo laikotarpis – 36 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos
9K_FSA_20210601_red.pdf (372.42KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
9K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (149.88KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
9K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (149.88KB)
Paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
9K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (47.38KB)
Paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
9K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (47.38KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
9K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (91.88KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
9K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (91.88KB)


SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)


"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2018-04-20 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams
Preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka.docx (32.01KB)
Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams
Preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka.docx (32.01KB)
VVG projektų atrankos komiteto sprendimai
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitėto 2019 m. sausio 17 d. posėdžio protokolo Nr. PAK-1 nutariamoji dalis
20190117_PAK1_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (158.87KB)
VVG projektų atrankos komiteto sprendimai
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitėto 2019 m. sausio 17 d. posėdžio protokolo Nr. PAK-1 nutariamoji dalis
20190117_PAK1_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (158.87KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
9_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (268.73KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
9_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (268.73KB)

 Informacija apie įgyvendintus vietos projektus

"Verslo kūrimas"
Informacija apie UAB "Arianda" įgyvendintą vietos projektą "Verslo kūrimas" Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-9-2-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_2_2018.pdf (386.17KB)
"Verslo kūrimas"
Informacija apie UAB "Arianda" įgyvendintą vietos projektą "Verslo kūrimas" Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-9-2-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_2_2018.pdf (386.17KB)
„Nerijaus Grušniaus pramogų ir poilsio organizavimo veikla Ignalinos rajono savivaldybėje“
Informacija apie Nerijaus Grušniaus įgyvendintą vietos projektą „Nerijaus Grušniaus pramogų ir poilsio organizavimo veikla Ignalinos rajono savivaldybėje“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-9-3-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ__9_3_2018.pdf (366.85KB)
„Nerijaus Grušniaus pramogų ir poilsio organizavimo veikla Ignalinos rajono savivaldybėje“
Informacija apie Nerijaus Grušniaus įgyvendintą vietos projektą „Nerijaus Grušniaus pramogų ir poilsio organizavimo veikla Ignalinos rajono savivaldybėje“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-9-3-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ__9_3_2018.pdf (366.85KB)
„MB GRAN PELET medžio granulių gamybos veiklos įkūrimas“
Informacija apie MB GRAN PELET įgyvendintą vietos projektą „MB GRAN PELET medžio granulių gamybos veiklos įkūrimas“ Nr.IGNA-LEADER-6A-DJ-9-7-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_7_2018.pdf (365.09KB)
„MB GRAN PELET medžio granulių gamybos veiklos įkūrimas“
Informacija apie MB GRAN PELET įgyvendintą vietos projektą „MB GRAN PELET medžio granulių gamybos veiklos įkūrimas“ Nr.IGNA-LEADER-6A-DJ-9-7-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_7_2018.pdf (365.09KB)
„Tomo Vaitkevičiaus aktyvaus poilsio organizavimo veiklos steigimas Ignalinos rajono savivaldybėje“
Informacija apie Tomo Vaitkevičiaus įgyvendintą vietos projektą „Tomo Vaitkevičiaus aktyvaus poilsio organizavimo veiklos steigimas Ignalinos rajono savivaldybėje“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-9-4-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_4_2018.pdf (330.09KB)
„Tomo Vaitkevičiaus aktyvaus poilsio organizavimo veiklos steigimas Ignalinos rajono savivaldybėje“
Informacija apie Tomo Vaitkevičiaus įgyvendintą vietos projektą „Tomo Vaitkevičiaus aktyvaus poilsio organizavimo veiklos steigimas Ignalinos rajono savivaldybėje“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-9-4-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_4_2018.pdf (330.09KB)
„Tomo Kajėno kraštovaizdžio tvarkymo verslo kūrimas kaime“
Informacija apie Tomo Kajėno įgyvendintą vietos projektą „Tomo Kajėno kraštovaizdžio tvarkymo verslo kūrimas kaime“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-9-9-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_9_2018.pdf (283.69KB)
„Tomo Kajėno kraštovaizdžio tvarkymo verslo kūrimas kaime“
Informacija apie Tomo Kajėno įgyvendintą vietos projektą „Tomo Kajėno kraštovaizdžio tvarkymo verslo kūrimas kaime“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-9-9-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_9_2018.pdf (283.69KB)
„Meno terapijos bei kūrybos edukacinės stovyklos įkūrimas“
Informacija apie Ingridos Ivanauskienės įgyvendintą vietos projektą „Meno terapijos bei kūrybos edukacinės stovyklos įkūrimas“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DK-9-5-2018
IGNA_LEADER_6A_DK_9_5_2018_1.pdf (321.96KB)
„Meno terapijos bei kūrybos edukacinės stovyklos įkūrimas“
Informacija apie Ingridos Ivanauskienės įgyvendintą vietos projektą „Meno terapijos bei kūrybos edukacinės stovyklos įkūrimas“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DK-9-5-2018
IGNA_LEADER_6A_DK_9_5_2018_1.pdf (321.96KB)
„Kūrybinės dirbtuvės Rimšės miestelyje“
Informacija apie Marijos Trofimovos įgyvendintą vietos projektą „Kūrybinės dirbtuvės Rimšės miestelyje“ Nr. IGNA-LEADER-6B-DJ-9-1-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_1_2018.pdf (300.74KB)
„Kūrybinės dirbtuvės Rimšės miestelyje“
Informacija apie Marijos Trofimovos įgyvendintą vietos projektą „Kūrybinės dirbtuvės Rimšės miestelyje“ Nr. IGNA-LEADER-6B-DJ-9-1-2018
IGNA_LEADER_6A_DJ_9_1_2018.pdf (300.74KB)