IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal XV kvietimą prasibaigė 2019 m. liepos 30 d.

XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal dvidektorės  "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą", kodas LEADER-19.2-7.2.

XV kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2019 m. birželio 6 d. IRVVG valdybos posėdyje (protokolo Nr. VS-3).

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2019 m. birželio 17 d. 8 val. iki 2019 m. liepos 30 d. 17 val.

Kvietimo galiojimo metu gautos 3 vietos projektų paraiškos. Finansavimas skirtas vienam vietos projektui.

Finansavimo sąlygų aprašas
15K_FSA_0_Infrastruktura.pdf (326.85KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
15K_FSA_0_Infrastruktura.pdf (326.85KB)
Vietos projekto paraiškos forma
(Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas)
15K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Infrastruktura.docx (55.08KB)
Vietos projekto paraiškos forma
(Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas)
15K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Infrastruktura.docx (55.08KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
(Finansavimo sąlygų aprašo 2 predas. Jungtinės veiklos sutartis teikiama, kai projektas įgyvendinamas su partneriu)
15K_FSA_2_priedas_Pavyzdine_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (162.82KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
(Finansavimo sąlygų aprašo 2 predas. Jungtinės veiklos sutartis teikiama, kai projektas įgyvendinamas su partneriu)
15K_FSA_2_priedas_Pavyzdine_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (162.82KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (redakcija nuo 2019-05-22)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb-1.docx (32.43KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb-1.docx (32.43KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" statuso deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" statuso deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

 

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20190924_PAK4_nutariamoji dalis.pdf (193.77KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20190924_PAK4_nutariamoji dalis.pdf (193.77KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
15_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (247.33KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
15_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (247.33KB)


Informacija apie įgyvendintus vietos projektus

"Universalios sporto aikštelės įrengimas Ignalinos rajono Vidiškių kaime"
Informacija apie Ignalinos rajono savivaldybės administracijos įgyvendintą vietos projektą "Universalios sporto aikštelės įrengimas Ignalinos rajono Vidiškių kaime" Nr. IGNA-LEADER-6B-JI-15-3-2019
IGNA_LEADER_6B_JI_15_3_2019.pdf (321.86KB)
"Universalios sporto aikštelės įrengimas Ignalinos rajono Vidiškių kaime"
Informacija apie Ignalinos rajono savivaldybės administracijos įgyvendintą vietos projektą "Universalios sporto aikštelės įrengimas Ignalinos rajono Vidiškių kaime" Nr. IGNA-LEADER-6B-JI-15-3-2019
IGNA_LEADER_6B_JI_15_3_2019.pdf (321.86KB)