IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 154 112,49 Eur iš EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšų.

XXVIII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2022 m. spalio 26 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-6

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2022 m. lapkričio 3 d. 8 val. iki 2022 m. gruodžio 5 d. 15 val. Gautos 3 vietos projektų paraiškos.

Kvietimo Nr. 28 skelbimas
28K_0_Kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (210.44KB)
Kvietimo Nr. 28 skelbimas
28K_0_Kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (210.44KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
28K_FSA_0_Verslas.pdf (406.43KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
28K_FSA_0_Verslas.pdf (406.43KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
28K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.11KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
28K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.11KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
28K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (50.1KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
28K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (50.1KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
28K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.25KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
28K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.25KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2022-09-01 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20221220_PAK6_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (147.73KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20221220_PAK6_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (147.73KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
28_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys_20230828.pdf (251.14KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
28_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys_20230828.pdf (251.14KB)


Informacija apie įgyvendintus vietos projektus

„Statybos paslaugų teikimo plėtra Ignalinos rajone“
Informacija apie N. Valėno įgyvendintą vietos projektą „Statybos paslaugų teikimo plėtra Ignalinos rajone“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-28-3-2022
VP_28_3_N_Valenas_aprasymas.pdf (343.13KB)
„Statybos paslaugų teikimo plėtra Ignalinos rajone“
Informacija apie N. Valėno įgyvendintą vietos projektą „Statybos paslaugų teikimo plėtra Ignalinos rajone“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-28-3-2022
VP_28_3_N_Valenas_aprasymas.pdf (343.13KB)