IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Korupcijos prevenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

Kiekvienas asmuo turi teisę pateikti informaciją apie Ignalinos rajono vietos veiklos grupės darbuotojų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, drausminius nusižengimus ar kitus teisės pažeidimus, informaciją apie tai gali pranešti šiais būdais:

  • paštu – Ignalinos      rajono vietos veiklos grupės pirmininkei Rasai Trubilienei adresu:      Ateities g. 23, Ignalina;
  • elektroniniu paštu      vvg@ignalina.lt 
  • telefonu 8 620 81 580;
  • palikdami pranešimą Ignalinos      rajono vietos veiklos grupės biure darbo metu adresu: Ateities g. 23,      Ignalina;
  • anonimiškai.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai: 

  • raštu adresu: A. Jakšto g. 6,      LT-01105 Vilnius; 
  • visą parą veikiančiu      „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio      dienomis);
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
  • svetainėje www.stt.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.