IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2018-07-16

Įsibėgėjo Daugėliškio krašto bendruomenės projekto įgyvendinimas: liepos 22 d. bendruomenė kviečia į renginį

Daugėliškio krašto bendruomenė 2018 m. įgyvendina projektą „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“. Projekto tikslas – tradicijų išsaugojimas ir tęstinumo užtikrinimas šiuolaikinėmis priemonėmis bei tradicinių kaimo renginių organizavimas. Įgyvendinant projektą, bus skatinama saugoti kultūrinį savitumą, puoselėti Daugėliškio krašto tradicijas.

Pagrindinis projekto akcentas – šventinis Šv. Onos renginys „Šv. Ona – duonos ir vasaros gerybių ponia“, įvyks 2018 m. liepos 22 d. Naujajame Daugėliškyje. Šventė tradiciškai prasidės 10 val. Šv. mišiomis Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijos bažnyčioje. Po mišių (12 val.) šventinis renginys vyks lauke prie N.Daugėliškio kaimo seklyčios: bus pagerbtos Onos, vyks mugė, tautinio (amatų ir kulinarijos) paveldo demonstravimas, vietos ir svečių muzikiniai pasirodymai, kūrybinės dirbtuvės.

Laukiame Daugėliškio krašto Onučių, visų kraštiečių ir svečių.

Šv. Ona šventimo tradicijos

Rytų Aukštaitijoje ši diena būdavo tapatinama su rugiapjūtės pabaiga, nes rugiai jau būdavo nupjauti ir sustatyti į gubas. Anksčiau ir rugių veislė ankstyva būdavo, „Byruoliais“ vadinama.

Oninių liaudišką sampratą taikliausiai nusako posakiai: „Šventa Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“, „Šventa Ona – gera žmona: aptepa duoną su smetona“, „Šventa Ona – gera žmona: duoda pieno po uzboną“. Mat iki Onos baigdavosi šienapjūtė, gyvuliai ganydavosi jau atole, todėl gausiau duodavo pieno. Tai ir prinokimo šventė – seniau liaudyje vadinta Nokiu, Sirpstu.

Nuo Onos pradeda kristi šaltos rasos, kurios augalams jau mažai tėra naudingos. Visiems gerai žinomas posakis: „Šv. Onos rasa negaivina, tik rugius gadina“. Po rugiapjūtės būdavo kerpamos avys, o vilna, vadinama rugine arba nuobarine. Ji buvo pati geriausia audimui. Buvo tikima, kad kopūstai geriau suks gūžes, jei per Onines arba išvakarėse jas gerai apspaudysi rankomis.

Varduvių vaišės

Šventės metu rengiamos šviežio derliaus vaišės: skinamos prisirpusios uogos, pasikasama šviežių bulvių, pasikepama naujo derliaus ruginės duonos, gaminami daržovių patiekalai.

Daugėliškio krašte Oninių išvakarėse buvo pinami vainikai ir slapčia kalami prie varduvininkių namų durų. Pastarosios, atsidėkodamos sveikintojams, ruošdavo vaišes. Skambėdavo dainos, jaunimas šokdavo iki paryčių.

Parama projektui „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“ gauta pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.“ 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Daugėliškio krašto bendruomenės informacija

 Plakatas_Onines _2018_07_22.JPG


Grįžti į peržiūrą