IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2017-02-06

Svarbi informacija pareiškėjams!

Besiruošiant kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pagal „Dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014-2020” priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kuris įsigalioja 2017 m. vasario 6 d., buvo pastebėtas netikslumas šio kvietimo finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas). Kaip numatyta Aprašo 7 punkte, vienas iš vietos projektų atrankos kriterijų yra projekto dalyvių skaičius. Tačiau dviem atvejais, kai pareiškėjas vietos projekto paraiškoje suplanuoja 25 arba 50 projektų dalyvių, Aprašė nėra aiškiai identifikuota, kokį balų skaičių paraiškų vertintojai turėtų skirti projekto paraiškai: 10 arba 15 balų, kai projekto paraiškoje suplanuoti 25 dalyviai, 15 arba 20 balų, kai projekto paraiškoje suplanuoti 50 dalyvių.

Išnagrinėjus situaciją, priimtas sprendimas, kad šiais abiem atvejais, vertintojai turėtų kiekvienam tokį dalyvių skaičių numačiusiam vietos projektui suteikti didesnį galimą balų skaičių, tai yra jei pareiškėjas vietos projekto paraiškoje įsipareigoja, kad projekto veiklose dalyvaus 25 unikalūs dalyviai, vietos projekto paraiška gaus 15 balų pagal minėtą atrankos kriterijų, jei pareiškėjas vietos projekto paraiškoje įsipareigoja, kad projekto veiklose dalyvaus 50 unikalūs dalyviai, vietos projekto paraiška gaus 20 balų.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad vertinamas unikalių projekto dalyvių skaičius, tai yra jei tas pats asmuo dalyvauja keliose projekto veiklose jis turi būti skaičiuojamas kaip vienas unikalus dalyvis.Grįžti į peržiūrą