IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2017-12-06

Šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. gruodžio 12 d. 14.00 val. šaukiamas valdybos posėdis Ateities g. 23, Ignalinoje.

IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės.
2. Dėl finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo.
3. Dėl narių priėmimo ir šalinimo.Grįžti į peržiūrą