IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2018-07-10

VII ir VIII kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu gautos 5 paraiškos

Liepos 4 d. baigėsi dviejų kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pagal Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemones „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“ (VII kvietimas) ir „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (VIII kvietimas) galiojimo terminas.

Kvietimų galiojimo metu buvo gautos 5 vietos projektų paraiškos pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Bendra visose paraiškose prašoma paramos suma yra mažesnė už kvietimui skirtą sumą. Pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“ paraiškų negauta.Grįžti į peržiūrą