IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2018-04-10

Balandžio 19 d. šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. balandžio 19 d. 14.00 val. šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks Ateities g. 23, Ignalinoje.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.
2. Dėl IRVVG 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl IRVVG 2017 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo.
4. Dėl IRVVG 2018 m. veiklos plano patvirtinimo.
5. Dėl stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio nustatymo.
6. Dėl Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. pakeitimo.
7. Dėl valdybos narių išrinkimo.
8. Dėl pirmininko išrinkimo.

Posėdžio medžiaga IRVVG nariams yra išsiųsta el. paštu. Su posėdžio medžiaga IRVVG nariai taip pat gali susipažinti IRVVG biure adresu Ateities g. 23, Ignalina.Grįžti į peržiūrą