IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2018-03-20

Kovo 27 d. vyks projektų atrankos posėdis

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija(toliau – VP administravimo taisyklės), 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašu, patvirtintu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d.. įsakymu Nr. BRA-152, ir asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. kovo 27 d. 14 val. IRVVG biure, adresu Ateities g. 23, Ignalina, šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis. Vietos projektų atrankos komitetą sudaro komiteto nariai – IRVVG valdybos nariai, nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Projektų atrankos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento pakeitimo.
2. Dėl paramos UAB „Vezuvis“ vietos projektui “UAB Vezuvis verslo plėtra“ skyrimo.
3. Dėl paramos UAB „Kibis“ vietos projektui „UAB „Kibis“ verslo plėtra“ skyrimo.
4. Dėl paramos Jolitos Bužinskienės vietos projektui „Jolitos Bužinskienės keramikos studijos įkūrimas“ skyrimo.
5. Dėl paramos MB „Petronita“ vietos projektui „MB Petronita verslo vystymas ir plėtra“ skyrimo.
6. Dėl paramos Erikos Žilėnaitės vietos projektui „Erikos Žilėnaitės sulčių spaudimo paslaugų teikimas ir natūralių sulčių gamyba. Verslo kūrimas“ skyrimo.
7 Dėl paramos UAB „TV akademija LT“ vietos projektui „UAB „TV akademija LT“ verslo plėtra“ skyrimo.
8. Dėl paramos Valdo Danilevičiaus vietos projektui „Valdo Danilevičiaus gamtos muziejaus įkūrimas“ skyrimo.
9. Dėl paramos Sigito Klimo vietos projektui „Sigito Klimo pramogų ir poilsio organizavimo veiklos įkūrimas“ skyrimo.
10. Dėl pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.Grįžti į peržiūrą