IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2018-03-15

Skelbiamas VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2018 m. kovo 19 d. 8 val. iki 2018 m. balandžio 30 d. 17 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje www.irvvg.lt (tinklalapio kairėje pusėje skiltyje "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020 m." pasirinkite VI kvietimas, taip pat VPS vykdytojo būstinėje adresu Ateities g. 23, Ignalina. Informacija teikiama tel. 8 620 81580 ir el. paštu vvg@ignalina.lt

Kovo 22 d. 10 val. adresu Ateities g. 23, Ignalina, vyks mokomasis renginys „Teorija ir praktika: sėkmingo rezultato link“, skirtas planuojantiems teikti vietos projektus. Renginio metu bus pristatyti vietos projekto paraiškos pildymo praktiniai aspektai, aptartos pasitaikančios klaidos, pristatytos Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gaires.Grįžti į peržiūrą