IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2024-07-10

Šaukiami projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-528 ir 2023–2027 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašu, patvirtintu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2024 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. BR1-106, š. m. liepos 18 d. 10 val. „Microsoft Teams” platformoje šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis.

Vietos projektų atrankos komitetą sudaro komiteto nariai – Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai, nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.
2. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto pirmininko pavaduotojo išrinkimo.
3. Dėl pritarimo vietos projektui.

Po projektų atrankos komiteto posėdžio vyks Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis.

Valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. įgyvendinimo pabaigos.
2. Dėl Kvietimų Nr. 31, 34, 36 ir 37 Finansavimo sąlygų pakeitimo.
3. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. SP-IGNA-LEADER-09-3 dokumentų patvirtinimo.
4. Dėl darbuotojo komandiravimo į užsienį.Grįžti į peržiūrą