IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2024-06-11

ŽVVG priartina Europą prie piliečių

Birželio 4-6 dienomis Airijoje vyko tradicinė kasmetinė žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG) ir valdančiųjų institucijų atstovų konferencija, kurią organizavo Žuvininkystės ir akvakultūros stebėsenos, vertinimo ir vietos palaikymo tinklas (FAMENET).

Konferencijoje dalyvavo atstovai iš daugelio Europos šalių. Lietuvai atstovavo Žemės ūkio ministerijos ir 3 skirtingų Lietuvos ŽVVG atstovės. Ignalinos rajono vietos veiklos grupė (IRVVG) įgyvendiną dvisektorę Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategiją 2014-2020 m. ir pradeda įgyvendinti Ignalinos rajono žuvininkystės plėtros strategiją 2023–2029 m. IRVVG konferencijoje atstovavo vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė Jelena Jusis.

Konferencija vyko prie jūros esančiame Dublino priemiestyje Dún Laoghaire. Ji prasidėjo nuo lauko dienos, kai buvo lankomi šioje ir gretimose teritorijose įgyvendinti projektai: žvejų skaitmeninio raštingumo centras, komercinis nardymo centras ir mokykla, omarų žymėjimo projektas, žuvies ir jūros gėrybių vietinė krautuvėlė, jūrų muziejaus ekspozicija ir kiti projektai.

Antrą konferencijos dieną buvo labai darbinga. Dalyviai išklausė pranešimus apie tvarius žvejybos būdus, apie žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo tendencijas ir inovacijas, pristatant rinkai naujus produktus. Taip pat apie tradicinių žvejybos verslų įvairinimą, kai šalia veikiančio moliuskų gaudymo verslo įsikūrė maistui naudojamų jūros dumblių auginimo įmonė, paremta mokslinėmis žiniomis apie jūros dublių naudą sveikatai ir jų platesnio panaudojimo galimybėmis tvariai ekonominei plėtrai.

Po pietų konferencijos dalyviai dirbo mažesnėse grupėse. Kartu su ekspertais buvo nagrinėjamos įgyvendinant bendruomenės inicijuota verslo plėtrą (BIVP) svarbios temos. Buvo nagrinėjami projektų kokybės užtikrinimas, VVG rinkodara, apimanti viešuosius ryšius ir aktyvinimą, kuo vertinga blogoji patirtis ir kaip tokia patirtis gali tapti inovacijų šaltiniu, bendradarbiavimas tarp VVG ir tinklaveika.

Trečią konferencijos dieną buvo pristatyti penki ryškus projektai iš Kroatijos, Slovėnijos, Prancūzijos, Graikijos ir Kipro. Buvo sudarytos sąlygos ne tik sužinoti apie šiuos projektus, bet ir prieiti prie jų vykdytojų, pabendrauti, užduoti rūpimus klausimus.

Dalyvavimas konferencijoje buvo naudingas, leido susipažinti su sektoriaus naujovėmis ir tendencijomis, sužinoti apie gerąją patirtį ir unikalius įgyvendintus projektus, išgirsti apie kliūtis su kuriomis susiduria kolegos iš visos Europos ir kartu apsvarstyti galimus sprendimus, užmegzti naudingus kontaktus, kurių prireikia rengiant bendradarbiavimo projektus.

Šiais metais Ignalinos rajono vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti Ignalinos rajono žuvininkystės plėtros strategiją 2023–2029 m., kurioje numatytos 3 priemones. Priemonė „Mėlynojo turizmo paslaugų kūrimas ir plėtra“ skirta verslo pelno projektams. Priemonės „Pakrančių prieinamumo ir infrastruktūros gerinimas“ ir „Žuvininkystės paveldo puoselėjimas ir pakrančių bendruomenių gyvybingumo stiprinimas“ skirtos ne pelno viešųjų juridinių asmenų projektams finansuoti. Strategijai įgyvendinti skirta 600 807 Eur parama iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF). Daugiau informacijos apie strategiją čia.

Ignalinos rajono vietos veiklos grupės informacijaGrįžti į peržiūrą