IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2024-05-30

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti verslo projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė (IRVVG) kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal Ignalinos rajono vietos plėtros strategijos 2023–2029 m. priemonę „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra kuriant ir įvairinant produktus ir paslaugas”.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui – 62 500 Eur.

Paramos lyginamoji dalis – iki 65 proc.

Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys (UAB, MB, IĮ ir kt.) arba fiziniai asmenys, atitinkantys labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus.

Vietos projektų paraiškos registruojamos nuo 2024-07-01 0:00 val iki 2024-08-29 24:00 val.

Kvietimo dokumentai ir paraiškos forma skelbiami interneto svetainėje www.irvvg.lt čia.Grįžti į peržiūrą