IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-06-26

Kviečiame rengti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (XXXIV kvietimas) ir priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (XXXV kvietimas).

Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ – juridiniai asmenys, registruoti Ignalinos rajono VVG teritorijoje, t.y. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės; fiziniai asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Ignalinos rajono VVG teritorijoje ir/arba joje ūkininkaujantys.

Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ – biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys Ignalinos rajono VVG teritorijoje.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2023 m. birželio 26 d. 8 val. iki 2023 m. liepos 27 d. 15 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėje www.irvvg.lt.

Informacija teikiama tel. 8 620 81580 ir el. paštu vvg@ignalina.ltGrįžti į peržiūrą