IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-06-06

Įvyko IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Gegužės 26 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatyta ir patvirtinta Ignalinos rajono kaimo plėtros strategiją 2023–2029 m. Taip pat buvo pakeista Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategiją 2014–2020 m., perkeliant 9 854,74 Eur iš priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ į priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”, bei priimtas sprendimas įstoti į Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą.

Visuotinio narių susirinkimo protokolas:

 NS2_20230526.pdf


Grįžti į peržiūrą