IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-06-06

Mėlynojo turizmo perspektyvos

Ar esate girdėję apie „Mėlynąjį turizmą“? Tai sritis, susijusi su vandens telkinių, pakrančių panaudojimu žmonių poilsiui ir turizmui. Turėdami rajone išskirtinius vandens telkinius tinkamus rekreacijai turime nuolat galvoti kaip juos tvariai panaudoti paslaugų kūrimui ir plėtrai. Nėra dviejų vienodų teritorijų, kuriose būtų vienodas gamtinis kapitalas, ištekliai ir mėlynosios ekonomikos potencialas, todėl turime įvertinti resursus ir pasirinkti tinkamiausius metodus žuvininkystės sektoriui vystyti. Naujuoju 2023-2029 m. laikotarpiu Ignalinos rajonas gali pretenduoti į 600 tūkst. Eur. paramą žuvininkystei. Netrukus bus pradėta rengti žuvininkystės plėtros strategija.

Kalbėdami apie žuvininkystę Europos kontekste išties kalbame ne tik apie žuvies gaudymą, augimą ir perdirbimą, kalbame apie labai plačią sritį – MĖLYNĄJĄ EKONOMIKĄ, apimančią nusistovėjusius sektorius: jūrų ir gėlo vandens gyvieji bei negyvieji ištekliai, jūrų atsinaujinančioji energija, uostų veikla, laivų statyba ir remontas, jūrų transportas ir pakrančių turizmas. Nauji ir novatoriški sektoriai, įskaitant vandenynų energiją, biotechnologijas, vandens gėlinimą, jūrų gynybą, saugumą ir priežiūrą, taip pat jūrų infrastruktūrą. Esame vidaus vandenų regionas, ne visi mėlynosios ekonomikos aspektai mums aktualūs, tačiau matome, kad galime planuotis ne tik žvejybos, akvakultūros, apdirbimo, gamybos, bet ir vietovės resursais paremtas rekreacines, turizmo, tradicijų išsaugojimo, sveikatinimo veiklas.

Kroatijoje vykusioje konferencijoje "EMFAF pradžia, daugiausia dėmesio skiriant novatoriškam mėlynajam turizmui" gegužės 15-17 d. susirinkę žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių atstovai bei ekspertai iš 18 ES valstybių diskutavo apie naujas tendencijas: išmaniuosius centrus, jungiančius žvejybą, akvakultūrą, turizmą ir kitą vietinę veiklą, ekologinio turizmo pėdsako sumažinimą, sumanios ir skaitmeninės vietovės turizmo pasiūlos organizavimą, pristatė dvidešimties jau įgyvendintų projektų pavyzdžius, 3 projektus aplankė gyvai.

Mėlynosios ekonomikos sritys, kurios galėtų būti aktualios mūsų kraštu:
- MĖLYNASIS TURIZMAS suteikia galimybių žuvininkystės VVG siekti tvarios mėlynosios ekonomikos ir kurti mėlynosios ekonomikos sektorių ryšius bei sanglaudą. Skatindamos naudoti vietinius išteklius, puoselėti tradicijas ir paveldą, žuvininkystės VVG gali plėtoti mėlynąjį turizmą, iš kurio naudos gautų kelios suinteresuotųjų šalių grupės. Projektai gali apimti pramoginę žvejybą, nardymą, kulinarinį paveldą, buriavimą ir kitą su vandeniu susijusią veiklą, praktinius turizmo projektus, skirtus mokytis tradicinių įgūdžių ir jais dalytis.
- LĖTASIS TURIZMAS, kuriuo siekiama pritraukti tvarumu besirūpinančius turistus. Apima anglies dvideginio išmetimo mažinimo ir tvarių keliavimo būdų, trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir vietinio maisto vartojimo ir maitinimosi skatinimą, taip pat veiklą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama sąmoningiems veiksmams, ekologiniams projektams ir naujų įgūdžių mokymuisi. Žvejybos turizmas gali suteikti žvejams papildomų pajamų ir padėti atvykėliams suprasti bei įvertinti žvejybą kaip profesiją.
- MĖLYNOJI PRIEŽIŪRA „Blue Care“ – tai dar vienas požiūris, apimantis veiklą, kuria skatinama fizinė ir psichinė sveikata bei gerovė bendraujant su gamta, ypač daug dėmesio skiriant su pakrantėmis ir vandeniu susijusiai veikla.

Žinoma, visad daug įspūdžių palieka gyvai lankomi projektai ir juos pristatantys žmonės. Šioje konferencijoje pamatėme tris projektus, kuriais didžiuojasi Kroatai.

VIENAS GERIAUSIŲ MĄŽŲJŲ MUZIEJŲ EUROPOJE

Keliaudami į objektą tokiu pavadinimu išties buvome suintriguoti. Betina medinių laivų statybos muziejus, vienas geriausių mažų muziejų Europoje gavę Silletto nominaciją 2018 m. Betina (centrinėje Dalmatijoje, Murterio saloje), garsėjanti medinių laivų statybos amatais - vienintelis išlikęs mažųjų medinių laivų statybos centras. Nuo XX a. septintojo dešimtmečio vietiniai Betinos gyventojai siekė sukurti instituciją, kuri galėtų paveldėti jų turtingą laivų statybos istoriją ir perimti vietines medinių laivų, ypač "Gajeta", statybos žinias. Šis jų siekis pagaliau buvo įgyvendintas, kai buvo atidarytas Medinių laivų statybos muziejų.

Labai netikėta, kad iniciatyvos kurti muziejų ėmėsi bendruomenė.2011 m. buvo įkurta pilietinė asociacija "Betina Gajeta 1740". Asociacija buvo įkurta siekiant išsaugoti tradicines ir unikalias Gajetos, arba Betinos Gajetos, statybos žinias. Asociacija savo pasiūlymus pateikė vietos valdžios institucijoms. Tisno savivaldybės taryba sutiko įsteigti muziejų, buvo nupirktas nekilnojamasis turtas ir įkurta vieta, kurioje įvairūs ekspertai dirbo prie nuolatinių Gajetos ir įvairių laivų statybos procesų ekspozicijų. Muziejaus darbo grupė kartu su Betina Gajeta 1740 rinko muziejui skirtus daiktus, užrašinėjo laivų statytojų, jūreivių, žvejų, ūkininkų, etnografų, istorikų ir visų norinčių padėti vietos žmonių pasakojimus. Visus eksponuojamus daiktus padovanojo vietiniai žmonės, muziejaus tekstai buvo sukurti iš pasakojimų, o visuose vaizdo įrašuose veikėjai buvo vietiniai žmonės, kurie mielai dalyvavo veikloje, vykusioje prieš atidarant muziejų. Muziejus buvo įkurtas siekiant, kad jis taptų skatinančia ir padedančia vietos gyventojams geriau pažinti ir pripažinti savo kultūros paveldo vertybes. Muziejus pristato vietos papročius ir tradicijas, šviečia, organizuoja užsiėmimus ir seminarus, siekdamas priartinti naujas kartas prie medinių laivų statybos tradicijų ir tapti informatyvus visiems, besidomintiems vietos kultūros paveldu.

Puikus muziejus, kur seno pastato erdvėse meistriškai pristatytos unikalios tradicijos ir paveldas su moderniais ir inovatyviais akcentais. Muziejus turi ekspoziciją lauke – visai netoliese esančioje krantinėje. Keliaudami po Kroatiją būtinai užsukite arba patyrinėkite internete: www.mbdb.hr.

MOTERŲ KOOPERATYVAS ADRIA

Nuo 2006 m. sausio 1 d. įkurtas nedidelis žvejybos kooperatyvas "Adria" apima tik Tribunj miestą, kur yra 13 žvejų, bet daro didelę įtaką Šibeniko-Knino apskrities ir Kroatijos Respublikos žuvų rinkai. Perdirbimo ceche dirba vien moterys (išskyrus vieną vyrą, padedantį nešioti sunkesnius daiktus). Kooperatyvas „Adria“ rūko ir sūdo vietines sardines ir ančiuvius, šaldo jūrines žuvis ir lukštentas krevetes. Kooperatyvo vadovė nuogąstavo dėl mažėjančio žuvų kiekio ir akcentavo dėkingumą bendruomenei, iš kurios visi kilę. Kartu su kitais vietos gyventojais pastatė ne tik žvejybos uostą, bet ir jūrinę prieplauką bei privažiavimo kelius į Tribunj. 2017 m. pradžioje Tribunj centre atidarė mažmeninės prekybos parduotuvę, kad ne tik vietiniai gyventojai, bet ir svečiai galėtų mėgautis šviežia žuvimi ir jūros gėrybėmis. Daugiau apie šį kooperatyvą: www.rzadria-tribunj.hr.

ŽVEJAS REKOMENDUOJA

Žvejų rekomenduojamas kokybės ženklas restoranams, tiekiantiems vietinę žuvį – „Žvejas rekomenduoja“. Mažuose Dalmatijos miesteliuose geriausią rekomendaciją, kur valgyti naminės žuvies, paprastai gali duoti žvejai, nes jie geriausiai žino, kuriose viešojo maitinimo įstaigose tiekiamas jų laimikis. Siekdami pakelti šią informaciją į aukštesnį lygį ir perduoti ją vietiniams ir užsienio svečiams, gimė projektas kuris prisideda prie didesnio šių restoranų žinomumo ir geresnio jų pozicionavimo rinkoje. Projektas 2019 m. pristatytas Briuselyje kaip vienas geriausių finansinio laikotarpio projektų Europoje. Šiuo projektu sukurta ženklinimo sistema ir tinklapis, kuriame suregistruoti restoranai, gaminantys žuvį, perkamą iš vietinių žvejų. Neįtikėtina, bet geros žuvies pertekliaus nėra ir šiame regione. Pasak projekto vadovo – sezono metu kalba apie kainas neina, restoranai ima šviežią žuvį už bet kokią kainą, svarbiausia kad turėtų ką gaminti. O dėl didelio srauto turistų jie savo patiekalus parduoda be didesnių rūpesčių. Daugiau apie šį tinklą: www.fishermen-recommend.com.

Konferencijos organizatorius - Fisheries and Aquaculture Monitoring, Evaluation and Local Support Network (FAMENET). Tai yra specializuota tarnyba, su kuria Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas (DG MARE) sudarė sutartį dėl pagalbos vykdant EJRŽAF veiklą; viena iš jos funkcijų – kurti tinklus ir stiprinti visų suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant EJRŽAF remiamą bendruomenių inicijuotos vietos plėtros (BIVP), gebėjimus. FAMENET - reguliariai organizuoja konferencijas pažangiausiomis žuvininkystės vystymo temomis vis kitoje Europos valstybėje. Tai puiki galimybė ne tik užmegzti, bet ir sutvirtinti bendradarbiavimo ryšius su kolegomis. Tai jau vienuolikta konferencija kurioje dalyvavo Ignalinos rajono VVG atstovė (konferencijas finansuoja organizatoriai).Grįžti į peržiūrą