IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-05-29

Kaune įvyko baigiamoji tarptautinio projekto konferencija

2023 m. gegužės mėn. 16 – 17 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Regionų plėtra 2023 „BESIKEIČIANTYS SAVIVALDOS IŠŠŪKIAI: BENDRUOMENĖS, GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS, POLITIKA“.

Konferencija buvo skirta baigiamo įgyvendinti projekto rezultatams bei šalies demokratijos vystymo ir regioninės politikos aktualijoms aptarti ir finansuojama iš projekto Nr. K1-O1-PK-D355 “Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas” lėšų, gautų pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje programą. Projekto idėja – stiprinti tarpinstitucinę partnerystę tarp regiono, vietos valdžios (savivaldybės), vietos bendruomenių ir piliečių grupių bei kitų regionuose veikiančių suinteresuotų verslo ir piliečių grupių, įgalinant skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei gerinančias viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, kad paspartintų regionų (ypač kaimo vietovių) vystymąsi ir labiau prisidėtų prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės konkrečiose teritorijose. Projekto partneriai ir konferencijos organizatoriai bei dalyviai: VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, Tauragės miesto/rajono vietos veiklos grupė; Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“, Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“, Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyrius, Kauno rajono vietos veiklos grupė, Zarasų rajono bendruomenių asociacija, Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“, Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, Kaimų bendruomenė ,,Saulietekis“, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga bei partneriai iš Norvegijos Karalystės Hardangerio regiono (penkių savivaldybių) plėtros taryba (Hardangerrådet IKS) ir Vestland apskrities administracija (Vestland fylkeskommune), o taip pat asocijuoti partneriai Vytauto Didžiojo universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, projekto partnerių savivaldybių administracijos bei visi kiti šalies socialiniai- 2 ekonominiai partneriai ir šia tematika besidomintys piliečiai. Konferencijoje dalyvavo beveik 100 dalyvių, iš kurių dalis buvo prisijungę per atstumą (Teams platformą).

Daugiau informacijos - prisegtuose dokumentuose:

 Konferencijos_Regionu_pletra_2023_PROGRAMA.pdf
 Pranesimas_konferencijos_Regionu_pletra_2023.pdf


Grįžti į peržiūrą