IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-05-17

Įvyko IRVVG valdybos posėdis

Gegužės 9 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) valdybos posėdis. Jame dalyvavo 10 IRVVG valdybos narių (iš 15).

Buvo priimti sprendimai dėl Kvietimo Nr. 33 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo, dėl Kvietimo Nr. 29 finansavimo sąlygų aprašo 3.1. papunkčio pakeitimo (pratęstas vietos projektų įgyvendinimo terminas) ir dėl darbuotojo komandiravimo į užsienį.

Valdybos posėdžio protokolas:

 VS_3_20230509.pdf


Grįžti į peržiūrą