IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-03-28

Artėja terminas pateikti įgyvendintų vietos projektų metines ataskaitas

Balandžio 30 d. yra galutinis terminas pateikti įgyvendintų vietos projektų metines ataskaitas už 2018 m. Šias ataskaitas turi pateikti pareiškėjai, kurie įgyvendino vietos projektus pagal Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos (2007–2013 m.) investicines priemones, kai tokių vietos projektų kontrolinis laikotarpis nėra pasibaigęs iki 2018 m. pabaigos. Šiais metais Ignalinos rajono vietos veiklos grupė atlieka 13 įgyvendintų vietos projektų priežiūrą. Pareiškėjams išsiųsti priminimai pateikti ataskaitas.

Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijoje (2007–2013) m. buvo įgyvendintos 4 investicinės priemonės: "Privataus verslo iniciatyvų kaime skatinimas", "Kaimo infrastruktūros būklės gerinimas", "Kultūros ir kultūros paveldo būklės gerinimas", "Viešųjų amatų centrų steigimas". Projektų vykdytojai, įgyvendinę vietos projektus pagal šias priemones, privalo išlaikyti su projektų įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus bei kasmet pateikti metinę ataskaitą iki kontrolės laikotarpio pabaigos, t.y. 5 metus nuo sutarties dėl paramos skyrimo pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos.Grįžti į peržiūrą