IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-03-26

Naujos galimybės miško gėrybių mėgėjams – projektas „Grybų kelias"

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kartu su Varėnos vietos veiklos grupe ir dar 6 partneriais iš Latvijos, Suomijos, Italijos pradėjo įgyvendinti naują tarptautinį projektą „Grybų kelias" Nr. 44TT-KU-17-2-03780. Projektu siekiame paskatinti kaimo vietovių gyventojus naudoti renkamąsias miško gėrybes vietos produktų ir paslaugų kūrimui. Įgyvendindami projektą sudarysime sąlygas vietos gyventojams gauti profesionalius mokymus, konsultacijas, praktinę pagalbą siekiant sėkmingai įvesti vietos produktus į ES rinką, skatinsime Žaliąją ekonomika ir tausojančiu vietos išteklių naudojimu pagrįstą gyventojų veiklą kaimo vietovėse. Tikimės įtraukti socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes į veiklas, susijusias su verslumo skatinimu ir miško gėrybių, kurių auginimui nereikalingos sąnaudos, panaudojimą savo ekonominės gerovės kūrimui. Projektu norėtume paskatinti kaimo vietovių gyventojų veiklos diversifikavimą ir ekonomiškai pažangesnį vietos resursų naudojimą juos perdirbant ir naudojant kuriant produktus bei paslaugas. Projekto pabaigoje planuojame sukurti Europos tinklą, turistinių autentiškų vietos paslaugų maršrutą, kuris sujungtų bendrą prekės ženklą turinčius miško gėrybių produktus ir paslaugas kaimiškosiose vietovėse nuo Šiaurės iki Pietų Europos.

Projekto tikslas – sukurti tarptautinį „Grybų kelią" – renkamųjų miško gėrybių produktų verslo iniciatyvų tinklą, siekiant įvairinti veiklas, sukuriant palankias sąlygas naujų verslų ir darbo vietų kūrimui kaimo vietovėse.

Projekte gali dalyvauti socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančių, daugiavaikių šeimų atstovai, bedarbiai, tėvai, vieni auginantys vaikus.). Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Daugiau informacijos vvg@ignalina.lt, tel. 862081580.Grįžti į peržiūrą