IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-01-31

Įvyko projektų atrankos ir valdybos posėdžiai

Sausio 17 d. įvyko projektų atankos komitėto posėdis, kuriame buvo svarstomi 9 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas metu pateikti vietos projektai. Posėdžio protokolo nutariamoji dalis yra paskebta šio tinklalapio skiltyje "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m." -> IX kvietimas.

Pasibaigus projektų atrankos komitėto posėdžiui, įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinta Ignalinos rajono VVG dvisektorės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2018 m. ataskaitą ir nustatyti IRVVG darbuotojų pareiginės algos koeficientai.

Valdybos posėdžio protokolas:

 VS_1_20190117.pdf


Grįžti į peržiūrą