IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-01-16

Sausio 17 d. šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. sausio 17 d. 16 val. šaukiamas valdybos posėdis Ateities g. 23, Ignalinoje.
IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo.Grįžti į peržiūrą