IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2018-12-07

Gruodžio 5 d. įvyko IRVVG valdybos posėdis

Gruodžio 5 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) valdybos posėdis. Posėdyje priimti sprendimai sutrumpinti 2007-2013 m. programavimo periodu įgyvendinto verslo vietos priojekto priežiūros laikotrapį bei padidinti didžiausią paramos lyginamąją dalį iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014-2020 m. priemonėse „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ ir „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“.

Valdybos posėdžio protokolas:

 VS_5_20181205.pdf


Grįžti į peržiūrą