IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-05-22

Šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. gegužės 26 d. 13 val. šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas.
1. Dėl Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 2023–2029 m. patvirtinimo.
2. Dėl Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. pakeitimo.

Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 2023–2029 m. projektas yra paskelbtas šiame tinklalapyje čia.Grįžti į peržiūrą