IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-05-10

Kviečiame verslininkus rengti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (XXXIII kvietimas).

Galimi pareiškėjai:
- Juridiniai asmenys, registruoti Ignalinos rajono VVG teritorijoje, t.y. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės;
- Fiziniai asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Ignalinos rajono VVG teritorijoje ir/arba joje ūkininkaujantys.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2023 m. gegužės 15 d. 8 val. iki 2023 m. birželio 15 d. 15 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėje www.irvvg.lt.

Informacija teikiama tel. 8 620 81580 ir el. paštu vvg@ignalina.ltGrįžti į peržiūrą