IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė

 

Įsteigta 2007 m. spalio 19 d.

 

2009 m. Pradėta įgyvendinti "Ignalinos rajono kaimo plėtros strategija" 

2010 m. Paskelbtas pirmas kvieitimas teikti paraškas. Gauta 13 vietos projektų paraiškų. Įgyvendintas projektas „Kūrybinių industrijų plėtros skatinimas tobulinant Ignalinos AE regiono konsultantų profesines žinias ir įgūdžius“ (finansuotas iš ES Mokymosi visą gyvenimą programos, kuria Lietuvoje administruoją Švietimo mainų paramos fondas).

 

2011 m. Paskelbtas antras kvietimas teikti paraiškas. Gauta 40 paraiškų, iš kurių 39 atitiko administracinio vertinimo kriterijus ir buvo perduotos tolimesniam vertinimui. Pasirašytos pirmosios 2 vietos projektų finansavimo sutartys. Įgyvendintas projektas „Bendruomeniškumo skatinimas Ignalinos rajone viešinant gerosios patirties pavyzdžius“ (finansuotas Ignalinos AE regiono vietinių iniciatyvų rėmimo lėšomis). Įgyvendintas projektas „Ignalinos atominės elektrinės regiono projektų vadovų ir konsultantų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas regioninio produkto rinkodaros srityje“ (finansuotas iš ES Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas). IRVVG tapo Lietuvos kaimo tinklo nariu ir delegavo savo atstovą į Verslo kaime skatinimo komitetą.