IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia

 

Naujienos

Feed

2017-05-17

I kvietimo paraiškų vertinimas

I kvietimo gautos penkios pirminės paraiškos. Jų teikėjai buvo pakviesti teikti galutines projektų paraiškas, kurios šiuo metu perduotos daliniam Nacionalinės mokėjimo agentūros vertinimui.   Daugiau


2017-04-13

Balandžio 6 d. įvyko IRVVG visuotinis narių susirinkimas ir valdybos posėdis

Balandžio 6 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinti 2016 m. IRVVG veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė bei...   Daugiau


2017-04-10

Atnaujinta užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos forma: terminas pateikti ataskaitas – iki gegužės 1 d.

Kaip numato Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo...   Daugiau


2017-04-05

Tarptautinėje konferencijoje aptarta socialinės įtraukties svarba mūsų visuomenėje

Kol Lietuvoje vis dar kalbama apie socialinės atskirties mažinimą, Europoje jau kurį laiką kalbama apie socialinės įtrauktiems didinimą. Terminų prasmė lyg ir identiška, tačiau sampratos pozityvumo aspektu jie...   Daugiau


2017-03-30

Balandžio 6 d. šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. balandžio 6 d. 14 val. šaukiamas...   Daugiau


Senesni >>